Drodzy Parafianie,

Od niedzieli, 21 czerwca, kościoły w Ontario będą otwarte, a wierni będą mogli zacząć uczestniczyć w niedzielnej Mszy św. Gdy ponownie spotykamy się na celebracji Eucharystii, musimy pamiętać, że nadal znajdujemy się w okresie pandemii. Poniższy protokół ma pomóc zapewnić bezpieczeństwo i zmniejszyć nasilenie możliwej drugiej fali wirusa. Zdaję sobie sprawę, że wprowadzone zmiany i ograniczenia mogą powodować pewien dyskomfort i niedogodności; dlatego z szacunkiem proszę o cierpliwość, pokorę i pełną współpracę, gdy rozpoczynamy ten proces ponownego otwarcia Świętej Teresy.

Jak wskazał kardynał Collins w swoim liście dotyczącym ponownego otwarcia kościołów, przestrzeganie rozsądnych ograniczeń w celu powstrzymania wirusa jest kwestią wiary, miłości i sprawiedliwości. Pamiętajmy o świętości każdego życia, starajmy się kierować następującymi zasadami:

  • Jestem opiekunem mojego brata. Odpowiadamy za innych. W sprawiedliwości, a także w miłości, nie możemy lekkomyślnie zagrażać innym ani powodować ich śmierci. 
  • Kochaj swojego bliźniego jak siebie samego.

 

Uniwersalne zastosowanie dystansu fizycznego

We wszystkich przypadkach, gdy odbywają się spotkania parafialne lub gdy będziemy korzystać z kościoła, należy ściśle zachować fizyczną odległość 2 metrów (6 stóp).

 

Zwolnienie z obowiązku uczestnictwa we Mszy św.

Kardynał Collins przedłużył dyspensę od uczestnictwa w niedzielnej Mszy dla tych, którzy mogą nie być w stanie uczestniczyć z powodów zdrowotnych lub z powodu ograniczeń pojemności kościoła. Okoliczności zabraniające obecności:

  • Każdy z zagrożonym stanem zdrowia 
  • Każdy, kto opiekuje się chorym 
  • Każdy z objawami choroby – jak kaszel, gorączka itp.

  

Kontrola pojemności kościoła

Kościoły parafialne nie mogą przekraczać 30% całkowitej pojemności. Św. Teresa może pomieścić 750 osób. 30% równa się 225 osób. Przy wymaganym fizycznym dystansie sześciu stóp i biorąc pod uwagę układ naszego kościoła, możemy pomieścić 120 osób na jedną Mszę. Aby zapewnić zgodność z ograniczeniami pojemności, nasza parafia będzie stosować zasadę „kto pierwszy, ten lepszy” w celu ustalenia liczby osób, które mogą wejść do budynku kościoła. Przed budynkiem kościoła można formować kolejkę podobną do tych, jakie mają miejsce w innych instytucjach, które są obecnie otwarte i mają ograniczoną pojemność. 

Uwaga: tylko główne wejście będzie otwarte. Wolontariusze będą liczyć wiernych, którz będą wchodzić do kościoła i kierować ich na właściwe miejsca. Miejsca siedzące będą rozłożone, aby promować odległości dwóch metrów. Rodziny z tego samego domu mogą siedzieć razem, ale muszą zachować odległość od innych 2 m (6 stóp).

  

Stacje dezynfekujące do rąk 

Każdy parafianin zostanie skierowany do dezynfekcji rąk przed wejściem do kościoła. Wolontariusz może również pomóc w dozowaniu środka dezynfekującego. Stacje odkażające są również dostępne w głównym przejściu. Zachęcamy również do dezynfekcji rąk przed przyjęciem komunii.

  

Konfesjonały 

Sakrament Pojednania będzie dostępny przed Mszami. Tylko jeden konfesjonał (ten po prawej stronie kościoła) jest wystarczająco duży, aby zapewnić dystans fizyczny. Penitentów zachęca się do noszenia maski / osłony na twarz. Spowiedż w pierwszy piątek miesiąca będzie również dostępna w sali Rycerzy Kolumba.

  

Maski na twarz 

Zdecydowanie zaleca się, aby wszyscy wierni przez cały czas nosili maski ochronne w kościele.

  

Odkażanie 

Po wyjściu wszystkich parafian z kościoła wszystkie drzwi zostaną zamknięte na czas czyszczenia. Wolontariusze sprzątający odkażą wszystkie fronty ławek oraz szczyty i boki ławek, punkty wejścia i wyjścia, a także obszary o dużym natężeniu ruchu, gałki drzwi, drążki itp.

 

Kropielnica z wodą święconą 

Kropielnice z wodą święconej pozostaną puste, dopóki nie będą mogły być bezpiecznie używane.

  

Śpiewniki, biuletyny 

Aby uniknąć kontaktu z powierzchnią, wszystkie śpiewniki i materiały drukowane są usunięte z ławek. Biuletyny będą publikowane elektronicznie i obecnie nie będą rozpowszechniane.

  

Łazienki kościelne 

Łazienki są ograniczone do użytku tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. Nie więcej niż jedna osoba / rodzina (mieszkająca pod tym samym adresem) jednocześnie powinna korzystać z toalety. Dozownik dezynfekujący jest umieszczony na zewnątrz każdej łazienki.

 

Celebracja Eucharystii:

  

Śpiew podczas Mszy 

Niestety śpiew zapewnia znaczną okazję do projekcji cząstek z ust. Parafianie uczestniczący we Mszy proszeni są o nie śpiewanie w tym czasie, aby zminimalizować potencjalne rozprzestrzenianie się wirusa.

  

Kolekta 

Kolekta nie będzie zbierana podczas mszy. Przy wychodzeniu z kościoła proszę umieść swoją ofiarę w drewnianej skrzyni znajdującej się na środkowej alei.

  

Obrzęd komunii 

Dialog między kapłanem a komunikującym odbywa się w odległości fizycznej 2 m (6 stóp). Po dialogu komunikujący się podchodzi do kapłana, który ostrożnie umieszcza Ciało Chrystusa w ręce komunikującego, nie dotykając osoby. Zgodnie z silną rekomendacją władz medycznych, Komunia Święta jest w tej chwili przyjmowana tylko w ręku. Tradycyjna praktyka przyjmowania Komunii na język zostanie przywrócona, gdy tylko pozwoli na to sytuacja. Przystępujący do Komunii są proszeni, aby zdejmowali maski, używając pasków i bez dotykania przodu ich masek, podczas gdy osoba przed nimi przyjmuje Komunię Świętą.

 

 Rytuały końcowe Mszy 

Wszyscy proszeni są o wyjście z kościoła w uporządkowany sposób, zachowując dystans fizyczny bez spędzania czasu z innymi przy drzwiach lub na parkingu. 

Zdaję sobie sprawę, że będzie pewien okres dostosowań do nowych norm i restrykcji. Dziękujęz góry za cierpliwość w tym zakresie. 

W modlitwie wciąż pamiętajmy o tych, którzy cierpieli w tym okresie pandemii i o wszystkich, którzy nadal się nimi opiekują.

 

 

 Z poważaniem w Chrystusie,

  

Ks. Dariusz

  

Etobicoke, 16 czerwca 2020 r