Historia
Kiedy i jak powstała

Parafia Świętej Teresy została erygowana w 1924 roku,  aby służyć duszpastersko lokalnej angielskojęzycznej wspólnocie katolickiej w miasteczku Etobicoke, które  obecnie jest dzielnicą zachodniej części Toronto, położonej nad jeziorem Ontario.

W 1978 r. dla rodaków osiedlających się w tej dzielnicy została wprowadzona Msza święta w języku polskim. 
W latach osiemdziesiątych, dzięki nowej emigracji solidarnościowej, nastąpił duży rozwój parafii. Dużym zainteresowaniem cieszyły się comiesięczne Msze święte za Ojczyznę, które gromadziły na modlitwie całą Polonię z Toronto.

W latach dziewięćdziesiątych została ukończona renowacja wnętrza kościoła, z pięknymi witrażami w prezbiterium: świadectwem wiary i oddania całej wspólnoty parafialnej.

Księża Michalici otoczyli tę parafię troską duszpasterską w 2002 roku. Obecny proboszcz, ks. Dariusz Lewandowski CSMA, razem z wikariuszem, ks. Janem Burczykiem CSMA, sprawują opiekę nad Katolicką Szkołą Podstawową im. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, Liceum im. ks. John Redmond oraz Polską Szkołą im. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus.

Obecnie parafia skupia przeszło 2000 rodzin. Jest wspólnotą  różnych ras, narodowości i kultur; w której codziennie odprawia się Msze w dwóch językach: angielskim i polskim.

Parafia, poprzez rózne grupy i prowadzone akcje, sluzy rozwojowi religijnemu i patriotycznemu mlodego pokolenia Polonijnego, ubogacajac w ten sposób spoleczenstwo kanadyjskie.

Modlitwy

image

Św. Michał

Święty Michale Archaniele
wspomagaj nas w walce.
A przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha
Bądź naszą obroną!
Oby go Bóg pogromić raczył
pokornie o to prosimy
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów
szatana i inne duchy złe
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą
mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
image

Św. Teresa

Ojcze Niebieski, który przez św. Teresę od Dzieciątka Jezus przypomniałeś światu Miłość Miłosierną, przepełniającą Twe Boskie Serce i obudziłeś w nas dziecięcą ufność ku Tobie, dzięki Ci składamy, żeś tak wielką chwałą nagrodził Tę, która przez całe życie była wiernym Twym dzieckiem i że Jej udzieliłeś cudownej mocy pociągania dusz, które będą Cię chwaliły przez wieczność całą. Św. Tereso, pamiętaj, że obiecałaś dobrze czynić na ziemi. Spuść deszcz róż na tych, którzy Cię wzywają i wyjednaj mi łaskę..., której za przyczyną Twoją oczekuję od Jego nieskończonej dobroci. Amen.
image

Bł. Broni
sław

O Jezu mój, któż to Ci powiedział, abyś Siebie całkowicie dał nam na pokarm? Czy po tym darze pozostało Ci jeszcze coś do darowania nam, aby nas zobowiązać do kochania Ciebie? O Panie, udziel nam światła, abyśmy poznali nadmiar Twojej dobroci w tym, iż stałeś się naszym pokarmem, aby się połączyć z nami, biednymi grzesznikami

Nasza Parafia

Parafia św. Teresy skupia przeszło 2000 rodzin. Jest wspólnotą różnych ras, narodowości i kultur; w której codziennie odprawia się Msze w dwóch językach: angielskim i polskim.